Warsztat / Edycja

Jak stworzyć piękny bokeh w Photoshopie

Edycja | 2018-03-11

Dodaj do swoich portretów efekt nieostrości i okrągłych refleksów światła

Uzyskanie na zdjęciach efektu bokeh – okrągłych plamek widocznych w nieostrych obszarach obrazu – wiąże się zazwyczaj z koniecznością zakupu jasnego obiektywu. Jednak podobny efekt możesz uzyskać w Photoshopie. Kluczem do sukcesu jest wykorzystanie różnorodnych ustawień narzędzia Pędzel. Pozwalają one tworzyć własne końcówki o dowolnym kształcie, ale także zmienić sposób, w jaki pędzel nakłada farbę poprzez zastosowanie funkcji losowych. Jest to naprawdę proste i sprowadza się do otwarcia panelu Pędzel i eksperymentowania z ustawieniami. Najważniejszymi suwakami kształtującymi wygląd naszego efektu bokeh są Rozpraszanie i Wahanie. W połączeniu z odpowiednią wartością suwaka Odstępy pozwalają one tworzyć piękne, nieregularne wzory za pomocą kilku pociągnięć pędzlem.

1
Utwórz nowy przezroczysty plik A4. Chwyć Zaznaczanie eliptyczne. Przytrzymując [Shift], narysuj małe koło, po czym wywołaj Edycja> Wypełnij i wybierz czarny kolor. W panelu Warstwy ustaw Wypełnienie na 50%. Wywołaj Warstwa>Styl warstwy>Obrys. Ustaw Rozmiar na 8 pikseli i Kolor na czarny.
2
Wywołaj Edycja>Zdefiniuj ustawienie domyślne pędzla. Utwórz nową warstwę, naciśnij [Alt] + [Delete], aby wypełnić ją kolorem, wywołaj Warstwa>Styl Warstwy>Nałożenie gradientu. Kliknij pasek podglądu gradientu, następnie dwukrotnie małe kwadraty, aby wybrać dwa kolory.
3
W panelu Pędzla w sekcji Kształt końcówki ustaw Odstępy na 100%, a w Dynamice kształtu, ustaw Wahanie rozmiaru na 100% i Minimalną średnią na 50%. Przejdź do Rozpraszania, ustaw Rozproszenie na 1000%, a Zliczanie na 3. W sekcji Transfer ustaw na 50% Wahanie krycia i Wahanie przepływu.
4
Utwórz nową warstwę. Kliknij rozwijane menu wyboru trybu mieszania warstw w panelu Warstwy i wybierz opcję Rozjaśnianie. Wybierz jasnoszarą próbkę koloru i namaluj rozproszone pęcherzyki. Wywołaj polecenie Filtr>Rozmycie>Rozmycie gaussowskie. Rozmyj pęcherzyki (z Promieniem ustawionym na 40 pikseli), kliknij przycisk OK. Zrób to jeszcze raz na innej warstwie, stosując słabsze rozmycie.
5
Maluj dalej i rozmywaj, dodając kolejne warstwy (wszystkie z trybem mieszania ustawionym na Rozjaśnianie), zmieniając też rozmiar pędzla i rozmycie. Wywołaj polecenie Plik>Umieść osadzone i otwórz wyszparowany portret, który nałożysz na pomalowane warstwy. Teraz dodaj kilka warstw z efektem bokeh na wierzchu. Jeżeli zechcesz scalić warstwy, naciśnij skrót [Ctrl]/[Cmd] + [Shift] + [Alt] + [E].
6
Wywołaj Filtr>Galeria rozmyć>Rozmycie przesłony i rozmyj krawędzie kadru. Przejdź do menu Filtr i wywołaj Filtr Camera Raw. Chwyć Filtr promieniowy, ustaw Ekspozycję na -3 i rozciągnij fi ltr tak, by przyciemnić narożniki. Utwórz nową warstwę wypełnienia lub korekcyjną; wybierz opcję Wyszukiwanie kolorów i – jak zrobiliśmy to w naszym przykładzie – wczytaj plik animacji LUT 3D: 2Strip.look.
Udostępnij: Facebook Google Wykop Twitter Pinterest

Powiązane artykuły

Wydawca: AVT Korporacja Sp. z o.o. www.avt.pl